Regulamin serwera

 1. Każdy Użytkownik ma prawo uczestniczenia w dyskusji na serwerze głosowym te3.pl jednocześnie akceptując warunki niniejszego regulaminu.
 2. Administracja serwera nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników na serwerze te3.pl.
 3. Korzystanie z serwera głosowego te3.pl jest całkowicie bezpłatne.
 4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwera głosowego spowodowane awarią sprzętu, oprogramowania lub serwera oraz działaniami osób trzecich.
 5. Administracja może wchodzić na kanały prywatne bez zezwolenia właściciela kanału, jeśli ma jakąś sprawę.
 6. Administracja nie miesza się w sprawy użytkowników.
 7. Na serwerze wymagana jest kultura.
 8. Zabronione są nicki, avatary, opisy kanałów etc. z wulgaryzmami, reklamami stron i uznawane powszechnie za niestosowne.
 9. Nick musi mówić coś o danym użytkowniku (nie może to być przypadkowa kombinacja klawiszy, ciąg tych samych znaków) oraz nie może zawierać w sobie samych znaków specjalnych (symbole etc.).
 10. Zabronione jest wprowadzanie użytkowników w błąd poprzez nicki lub innymi sposobami.
 11. Zabronione jest obrażanie innych użytkowników serwera.
 12. Zabronione jest reklamowanie innych stron.
 13. Zabronione jest skakanie po kanałach bez celu.
 14. Zabronione jest spamowanie adminom i użytkownikom serwera.
 15. Zabronione jest nagrywanie.
 16. Zabronione jest logowanie się przez proxy.
 17. Zabronione jest puszczanie muzyki na kanałach do tego nie przeznaczonych.
 18. Zabronione jest śpiewanie na kanałach do tego nie przeznaczonych.
 19. Zabronione jest komunikowanie się w trakcie gry na kanałach publicznych.
 20. Zabronione jest wydawanie dziwnych dźwięków do mikrofonu.
 21. Użytkownik z nickiem TeamSpeakUser nie może dostać rangi Zatwierdzony.
 22. Administracja ma prawo zmienić regulamin bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników serwera.